Tarot - tarotové karty

Prečítané: 5354x
TAROT
Tarot je druhá ezoterická oblasť, ktorej sa už venujem aj profesionálne. Až keď sa začnete tejto oblasti venovať podrobnejšie, pochopíte ako veľmi je prepojená s astrológiou.
O tom odkiaľ tarot pochádza je viacero teórii.
Atlantída, Staroveký Egypt, stredoveké renesančné Taliansko. Najviac informácií sa zachovalo práve z renesančného Talianska.
Od 15.stor. boli vytvorené stovky krásnych tarotových kariet a mnohé z nich majú aj veľkú umeleckú hodnotu.
Ako výklad budúcnosti sa najviac začali používať v 19.storočí.
Tarot v dnešnej podobe sa skladá zo 78 kariet.
Delí sa na dve časti-Veľkú a Malú arkánu.
Slovo arkána znamená tajomstvo.
Veľkú arkánu tvoria karty od čísla 0 do 21 (22 kariet) tzv. /veľké tajomstvá/a sú to krásne symbolické vyjadrenia hlbokého ľudského poznania.
Malá arkána/malé tajomstvá/sa skladá z 56 kariet .
Sú farebne a významovo rozdelené od 1(eso) po 10 a 4 dvorné karty:
Volajú sa tiež aj figurálne karty alebo karty s tvárou.


Ostatné karty malej arkány sa ďalej delia na štyri kategórie:
Tarot v sebe skrýva mimoriadne pôsobivú vizuálnu symboliku. Je prístupný každému a často sa nazýva zrkadlom ľudskej duše.
Prvé stretnutia s ním môžu byť často veľmi rozporuplné.
Tarotu sa človek nesmie báť.
Nie je to jeho nepriateľ, ktorý mu predpovedá budúcnosť. Ak sa naučíme rozumieť významom skrývajúcim sa za jednotlivými symbolmi a pochopíme vlastné reakcie na nich ,dokážeme jednotlivé vlastnosti predstavované kartami rozpoznávať aj vo vlastnom živote a pozitívnym spôsobom s nimi pracovať.
Potom dosiahneme osobnostný rozvoj a zlepšenie vzťahov.
Tarot je vynikajúci meditačný prostriedok a každá žena, ktorá sa zbaví zbytočného strachu z predpovedania budúcnosti by ho mala mať na svojom nočnom stolíku .
Zvyšuje schopnosť sebapoznania, mnohokrát za nás vypovie nevypovedané. Len sa mu musíme naučiť rozumieť.
Jeho podstatným poslaním je ukázať, čo nás trápi ,ponúknuť cesty, riešenia a niekedy aj varovať.
Ako s ponúknutými možnosťami a radami naložíme je už len na nás samých.
Pre vykladača tarotu je najkrajšie, keď klient výklad prijme a svojim slobodným rozhodnutím a konaním v negatívnych prípadoch zmení smer výkladu v svoj prospech.