Nachádzaš sa tu: Home Anjeli
dec 14
sobota
Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

Do tej istej rieky vraj nemožno dvakrát stúpiť. Je možné zamilovať sa po druhýkrát do toho isté...

Na veľkosti záleží- Alison Blissová

Na veľkosti záleží- Alison Blissová

Podarilo sa vám už niekedy prečítať celú takmer tristo stranovú knižku v čakárni u zubára? Mne...

Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

O tom, ako môže profesorka angličtiny zložiť skúšku z lásky a naučiť svojho odrasteného žiaka...

Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

Veľmi príjemne prekvapila. Zatiaľ som nečítala od  E.Dedinskej  žiadnu knihu ale názov a obálka...

Lady v modrom -Valerie Bowmanová

Lady v modrom -Valerie Bowmanová

Ľadová triešť. Taký pocit som mala ,keď som dočítala poslednú stránku knihy.Prečo ma napadlo...

Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

Mnohí milovníci kníh, predovšetkým tých papierových, mi iste dajú za pravdu, že ak má kniha...

Dražba- Danielle Steelová

Dražba- Danielle Steelová

Ešte minulý rok som knihy  Danielle Steelovej úplne prehliadala. Mala som pocit, že sú príliš...

Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

V úvode knihy som sa dozvedala veľmi potešujúcu informáciu. Stačí 21 dní ku kráse.  A tak som si...

Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

Bude to moja prvá recenzia, z ktorej sa o obsahu knihy dozviete naozaj veľmi málo. Myslím si...

 • Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

  Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

 • Na veľkosti záleží- Alison Blissová

  Na veľkosti záleží- Alison Blissová

 • Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

  Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

 • Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

  Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

 • Lady v modrom -Valerie Bowmanová

  Lady v modrom -Valerie Bowmanová

 • Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

  Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

 • Dražba- Danielle Steelová

  Dražba- Danielle Steelová

 • Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

  Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

 • Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

  Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

Ezo-player

Rod archanjelov

VIII.Rod archanjelov

Charakteristikou rodu je pravda , prísnosť ,sláva, tvorenie a život .Kniežaťom rodu je archanjel Michael.

Nemamiáš – osoby narodené od 1. do 5. januára

Nemamiáš vládne nad admirálmi, generálmi a všetkými, čo sa angažujú v súdnych sporoch. Oslobodzuje väňov. Nemamiáš zaručuje prosperitu všetkého a v každej oblasti. Od svojich chránencov Nemamiáš žiada, aby boli vznešení duchom a ušľachtilí myslením. Chce, aby sa za dobrú vec pustili do boja. Jeho chránenci sú bystrí, inteligentní  a rozhodní, majú všetky vlastnosti dobrých bojovníkov. S veľkou výdržou a odvahou odolávajú ťažkostiam a únave. Vďaka zdravému rozumu a talentu nachádzajú právny postup, ako preniknúť k podstate. Objavujú nové pojmy a spôsoby myslenia. Úplne sa oddajú svojej veci – či už osobnej, alebo profesionálnej. Sú tiež mimoriadne zodpovední, ale aj horliví a dôveryhodní. Zároveň sú láskaví a starostliví. A pokiaľ majú dobro v duši, Nemamiáš zabezpečuje, aby svoje bitky vždy vyhrávali.

Jejlael - osoby narodené od 6. do 10. januára

Jejlael je anjelom železa. Vládne puškárom, zámočníkom, kováčom – všetkým, čo pracujú so železom. Jejlael pomáha utišovať smútok a sklamanie. Lieči choroby, zvlášť ak sú pri nich postihnuté oči. Bojuje proti nepoctivcom a klamárom. Svojich chránencov obdarúva bystrou inteligenciou a presným myslením až pedantnosťou. Jejlael žiada, aby boli statoční a čestní. Pomáha im reagovať bez strachu a bez použitia násilia. Jeho chránenci sú napriek prudkosti uznávaní. Jasne vnímajú a analyzujú skutočnosti a bez predpojatosti vypátrajú pravdu. Ich myseľ pracuje naozaj vedecky a trpezlivo. Svoju inteligenciu využívajú na užitočné ciele, aby čímsi obohatili život okolo seba. Každé zrnko svojej energie venujú v prospech dosiahnutia cieľa. Sú dôkladní a intuitívni, mávajú nezvyčajné záujmy a bývajú veľmi vplyvní vo vlastnom odbore.

Harachel - osoby narodené od 11. do 15. januára

Harachel vládne nad pokladmi a archívmi, knižnicami a verejnými finančnými prostriedkami, nad tlačou, nad knihami a nad všetkým, čo súvisí s literatúrou a šírením myšlienok. Harachel je veľmi užitočný anjel. Podporuje, prirodzene fyzickú plodnosť – pomáha ľuďom mať deti – ako aj intelektuálnu činnosť.Od svojich chránencov žiada, aby sa zapájali do tvorivej intelektuálne činnosti. Želá si, aby študovali a vzdelávali sa. A on im zaručuje svedomitosť, talent a bohatstvo. Jeho chránenci oplývajú naozaj obrovským intelektom, ktorý sa v praxi priamo mení na úspechy. Sú cieľavedomí a zodpovední, vždy idú za svojím vnútorným hlasom. Sú rozhodnutí zdokonaľovať sa dosiahnuť, čo si zaumienili. Majú veľké ideály, za ktoré odvážne a hrdo bojujú. Uspejú v každej oblasti, kde sa šíri ich dobrá povesť, kde sa verejne vie o ich intelektuálnych schopnostiach alebo tam, kde tieto schopnosti použijú, aby zlepšili postavenie iných. Takisto majú talent na podnikanie, vedia úspešne obchodovať a investovať.

Mitzrael - osoby narodené od 16. do 20. januára

Mitzrael vládne nad význačnými osobnosťami, ktoré uznávavajú pre ich talent a originalitu. Zaručuje poslušnosť ľudí nerovnakého postavenia.Mitzrael prináša duševné zdravie a oslobodzuje utláčaných a prenasledovaných. Od svojich chránencov žiada, aby dosahovali najvyššie duchovné hodnoty a oslobodili sa od myšlienok, ktoré im neumožňujú napredovať. Jeho chránenci sú ľudia s veľkou mentálnou a fyzickou silou, dožívajú sa vysokého veku. Majú jasnú myseľ a oplývajú novými myšlienkami. Sú známi a uznávaní pre svoje fyzické a rozumové schopnosti, ako aj pre svoj dôvtip. Sú výraznými individualitami s vlastnými štýlom. Majú bohatú predstavivosť, sú tvoriví a vedia presadiť nové nápady alebo spôsoby. Plní elánu vyhrávajú v súťažiach v ktoromkoľvek odbore, ktorý si zvolia.

Umabel - osoby narodené od 21. do 25. januára

Umabel je nositeľom romantického a vedeckého myslenia. Umabel vládne nad fyzikou, astronómiou a všetkým, čo  súvisí s týmito odbormi.Jeho chránenci majú myseľ vedcov a sú nadaní na všetko, čo sa týka fyziky, astronómie, astrológie a matematiky. Takisto dobre rozumejú základným funkciám tela, vrátane svojho vlastného. Umabel chce, aby jeho chránenci mohli cestovať a tešili sa zo všetkých nevinných radostí života. Jeho chránenci sú veľmi citovo založení a city hlboko prežívajú. Ich vášne vznikajú na istý popud. Idú za hlasom srdca. Musia! Lebo city im diktujú rozhodnutia a naznačujú cestu k tvorivým situáciám. Ich zaľúbenosť je vždy hlboká a priateľstvo oddané. Sú talentovaní a vzrušujúci, skrátka veľmi atraktívne a príťažlivé osobnosti. Sú romantickí, s citlivým srdcom a prežívajú dosť pestrý ľúbostný život. Mali by byť opatrní, aby neupadli do hriechu.

Jahhel - osoby narodené od 26. do 30. januára

Jahhel vládne nad filozofmi a tými, čo sa chcú vzdať svetských príťaží. Pomáha osvojiť si učenosť. Od chránencov JAHNEL žiada, aby sa povzniesli nad rozpory či povrchné skutočnosti, aby svoj talent využívali múdro, na pozdvihnutie ducha. Pri svojej aktivite a citovosti môžu vlastnú energiu sústrediť do ktorejkoľvek oblasti a Jahhel im pomôže využiť ju na pozitívne ciele. Mali by žiť v tichom a pokojnom prostredí a osamote. To im umožní znovu sa špičkovo „nabiť“ a nájsť vnútornú vyrovnanosť. Úspechy dosahujú pokojne a ľahko.Pevná vôľa a bystrosť predurčuje Jahhelových chránencov, aby zasvätili život svojim cieľom a s radosťou svedomite plnili všetky úlohy. Sú známi a vysoko hodnotení pre svoju skromnosť a ďalšie vlastnosti: veselosť a družnosť. Majú hlboký citový vzťah k opačnému pohlaviu a bývajú nežne milovaní.

Annauel - osoby narodené od 31.januára do 04.februára

Annauel vládne nad obchodnými činnosťami, významnými bankármi a maklérmi. Zaoberá sa všetkými možnými druhmi požiadaviek. Zabraňuje nehodám a drží ochrannú ruku nad cestovateľmi. Zabezpečuje dobré zdravie a chráni pred chorobami. Je aj strážcom financií.Annauel tradične dodáva silu národom, aby nastolili spravodlivý, mierový a prosperujúci režim. Inými slovami všetko, čo od neho chránenci dostanú, by im malo citeľne zlepšovať život a odvrátiť nepriateľov.Od svojich chránencov Annauel žiada, aby jeho dary využívali rozumným spôsobom. V myslení sú obratní a duchaplní. Pri svojej dynamickosti a perfekcionizme sa vedia sústrediť na detaily, takže uspejú v technickej tvorbe. Sú známi svojimi aktivitami a pracovitosťou a finančne bývajú veľmi úspešní. Sú veľmi zábavní a príťažliví, čo prejavujú vysoko kultivovaným spôsobom. Pre tieto vlastnosti si ich cenia a obdivujú.

Mehriel - osoby narodené od 05. februára. do 09.februára

Mehriel chráni profesorov, vedcov, autorov a rečníkov. Vládne nad všetkým, čo súvisí s tlačou, literatúrou a obrazmi. Chráni pred nepriazňou osudu, pred zlobou a divými zvieratami. Mehriel podporuje myšlienky a želania žiť.Jeho chránenci majú obrovskú predstavivosť a každé ich želanie, každá myšlienka, každý nápad sa dá realizovať. Sú schopní vysvetliť svoje argumentácie obrazmi, písomne alebo ústne. A Mehriel chce, aby ich nápady smerovali k vzdelaným ľuďom alebo sa zachytili písomne. Ich myšlienky majú často praktická a produktívnu podobu, na rozdiel od oveľa abstraktnejšej intelektuálnej filozofie. So svojím nadaním a jedinečnou intuíciou sú prirodzení a plní života. Sú obľúbení pre spontánnosť a ľahkosť, s akou vedia žiť.Bývajú úspešní v akomkoľvek odbore súvisiacom s písaním s predstavivosťou alebo so slovným vyjadrovaním. Sú z nich znamenití rečníci a slávni autori.

Nachádzaš sa tu: Home Anjeli