Nachádzaš sa tu: Home Anjeli
feb 26
streda
Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

Do tej istej rieky vraj nemožno dvakrát stúpiť. Je možné zamilovať sa po druhýkrát do toho isté...

Na veľkosti záleží- Alison Blissová

Na veľkosti záleží- Alison Blissová

Podarilo sa vám už niekedy prečítať celú takmer tristo stranovú knižku v čakárni u zubára? Mne...

Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

O tom, ako môže profesorka angličtiny zložiť skúšku z lásky a naučiť svojho odrasteného žiaka...

Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

Veľmi príjemne prekvapila. Zatiaľ som nečítala od  E.Dedinskej  žiadnu knihu ale názov a obálka...

Lady v modrom -Valerie Bowmanová

Lady v modrom -Valerie Bowmanová

Ľadová triešť. Taký pocit som mala ,keď som dočítala poslednú stránku knihy.Prečo ma napadlo...

Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

Mnohí milovníci kníh, predovšetkým tých papierových, mi iste dajú za pravdu, že ak má kniha...

Dražba- Danielle Steelová

Dražba- Danielle Steelová

Ešte minulý rok som knihy  Danielle Steelovej úplne prehliadala. Mala som pocit, že sú príliš...

Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

V úvode knihy som sa dozvedala veľmi potešujúcu informáciu. Stačí 21 dní ku kráse.  A tak som si...

Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

Bude to moja prvá recenzia, z ktorej sa o obsahu knihy dozviete naozaj veľmi málo. Myslím si...

 • Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

  Keď som ťa stratila - Kelly Rimmerová

 • Na veľkosti záleží- Alison Blissová

  Na veľkosti záleží- Alison Blissová

 • Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

  Skúška z lásky -Jennifer Probstonová

 • Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

  Dievčatko s modrými očami- Eva Dedinská

 • Lady v modrom -Valerie Bowmanová

  Lady v modrom -Valerie Bowmanová

 • Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

  Hercule Poirot : Záhady a rébusy -Tim Dedopulos

 • Dražba- Danielle Steelová

  Dražba- Danielle Steelová

 • Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

  Očarujúca za 21 dní- Ch.Vatassová,P.Loperena

 • Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

  Efektívnejší spánok -Shawn Stevenson

Ezo-player

Rod anjelov

IX.Rod anjelov

Charakteristika rodu je  podstata, rovnováha, formovanie a život, Predstava meniaca sa na skutočnosť. Tento rod má najbližšie k ľuďom. Kniežaťom rodu je archanjel Gabriel.

Damabiáš - osoby narodené od 10. februára. do 14.februára

Damabiáš vládne nad oceánmi, riekami, námornými plavbami a lodným staviteľstvom. Riadi všetko, čo súvisí s rybolovom, s námorníctvom a vodou. Damabiáš chráni pred zlom a ohováraním a prináša múdrosť. Svojim chránencom poskytuje absolútnu ochranu pred všetkým a každým so zlým úmyslom. Múdrosť sa prejavuje ako láska a láskavosť v živote jeho chránencov. Damabiáš chce, aby boli milí a dobrosrdeční a nič záporné sa ich nedotkne.

Jeho chránenci môžu prekonať dlhú cestu, no tá ich privedie k veľkému objavu, k pokladu. Pátranie môže prebiehať v rovine fyzickej alebo duchovnej. Damabiáš ich bude po celý čas chrániť pred stroskotaním a s istotou ich privedie obohacujúcemu odhaleniu. Prirodzene, môžu vyniknúť v akejkoľvek oblasti súvisiacej s oceánmi alebo vodou. No v každej situácii Dmabiáš bude zaručovať, že usilovným bádaním sa značne obohatia ich životy.

Manakel - osoby narodené od 15. februára. do 19.februára

Manakel vládne nad  vegetáciou a vodnými živočíchmi, Ovplyvňuje spánok a sny a pomáha naprávať to, čo je zlé.

Tento rod anjelov má najbližšie k ľuďom a Manakel rozumie slabôstkam najlepšie telesné a duševné vlastnosti. Pomáha im pri sebazdokonaľovaní, aby boli láskavejší a priateľskejší, ak treba. Do ich konania vnáša pevnosť a stabilitu. Takže sa rozhodujú dobre a správne. Vďaka príjemným spôsobom ľahko nadväzujú priateľstvá a získavajú podporu vplyvných ľudí. Sú veľmi citliví, aj keď to nedávajú najavo, a prekypujú dôvtipom. Sú spoľahliví a dôveryhodní, takže všetci ich považujú za ľudí ochotných vždy prísť a pomôcť. Odvaha, rozhodnosť a praktická inteligencia im zároveň umožňujú realizovať predstavy, ktorými sa zaoberajú v myšlienkach. Zvyčajne nájdu prirodzenú cestu k úspechu.

Ejael - osoby narodené od 20. februára. do 24.februára

Ejael podporuje zmeny, dlhovekosť a materiálne záležitosti. Vládne nad okultnými vedami.

Ovplyvňuje myslenie svojich chránencov tak, aby vnímali životnú pravdu. Utešuje ich, ak sa ocitnú v nešťastí, preto v každej situácii vždy vidia aj čosi pozitívne. Sú schopní oceňovať krásu všetkých stránok života.

Jeho chránenci sú nesebeckí, štedrí a oddaní svojej veci. Chcú sa učiť, klásť otázky a opätovne nad nimi uvažovať. Ejael im poskytuje poučenie, takže odhaľujú pravdu tak v práci, ako aj v sebe samých a v každej situácii. Majú rozličné nápady a vedia preniknúť do podstaty veci. Dáva  im silu, ak sa ocitnú zoči- voči nepriateľom, aby ich uistil, že nemusia skrývať pravdu. Majú radi pohodlie, pokoj a ticho a sú talentovaní na vyššie vedy, ako astronómia, fyzika a filozofia.

Habuiáš - osoby narodené od 25. februára. do 29.februára

Je to jednoduché: Habuiášovi chránenci môžu dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti, pre ktorú sa rozhodnú. Habuiáš im poskytuje silu a odvahu tvrdo pracovať v smere, aký si zvolili. A táto práca prináša ovocie. Odhliadnuc od zvoleného smeru, výsledky sú vždy jedinečné.

Hbuiáš vládne najmä nad poľnohospodárstvom a plodnosťou. Zaručuje dobré zdravie a lieči choroby. Je veľmi plodný -  v každom zmysle. Jeho chránenci majú zvláštny vzťah k prírode, k pôde a k poľnohospodárstvu. Ich kroky budú v ktorejkoľvek oblasti veľmi úspešné a produktívne. So svojimi mimoriadnymi schopnosťami a oddanosťou veci sú vzrušujúcimi osobnosťami. Na ostatných pôsobia zvláštnou príťažlivosťou, ktorá povzbudzuje všetkých naokolo. Sú žriedlom života a zdravia a pre ľudí zo svojho okolia menia život na krásu a radosť.

Rochel - osoby narodené od 1. marca. do 5. marca

Rochel vládne nad slávou, bohatstvom a dedičstvom, ale aj nad zmierovacími sudcami a právnikmi. Rochel je tiež nositeľom svetla, ktorým nám pomáha nájsť, čo sme stratili, čo bolo ukradnuté, a odhaliť zlodejov.

Osvetľuje mysle svojich chránencov, takže zistia, o čo prišli. Môžu sa pritom zbaviť bremena minulosti a znovu si všetko premyslieť. Rochel dáva svojim chránencom silu, aby prestali hrať kohosi iného a zistili, akí sú v skutočnosti. Takýmto spôsobom odhalia vlastnú silu a talent, o ktorých viac nepochybujú. Aj vďaka novoodhaleným vlastnostiam dosahujú úspech a vnútornú vyrovnanosť. Zároveň získavajú citovú hĺbku a energiu, ktorú už nemožno zničiť. Sú silní a bystrí a ROCHEL chce, aby tieto svoje kvality využili pri priamej aplikácii zákonov. Vynikajú v právnej oblasti a vo všetkom, čo súvisí so zvykmi a správaním ľudí. Sú tvoriví, produktívni a mimoriadne citliví na svoje prostredie vo všeobecnosti. Nechýbajú im umelecké sklony. Ovplývajú bohatou fantáziou, hoci sú pragmatici. Sú lojálni a spoľahliví.

Jabamiáš- osoby narodené od 6. marca. do 10. marca

Prejavte vďaku z svoje šťastie! Jabamiáš je všemocný stvoriteľ. Vládne nad vznikom života a nad všetkými prírodnými javmi. Je patrónom úplne všetkého a zaručuje, že VŠETKO je možné. Jabamiáš predstavuje večné plodenie. Od svojich chránencov žiada, aby sa sami pretvárali a obnovovali v sebe harmóniu tým, že očistia vlastný charakter a zdôraznia vnútorné hodnoty. Tým sa stanú učiteľmi života a v rukách budú mať všetku tvorivú moc.

Jabamiášovi, chránenci sú veľmi citliví a citovo založení, s abstraktnou a aktívnou mysľou. Svojim myšlienkam s úspechom vedia dať konkrétnu podobu. Vďaka pojmovému mysleniu a intuitívnosti sú mimoriadne tvoriví. Pri svojom estetickom vnímaní sú zvlášť citliví na krásu a oplývajú osobným magnetizmom. Stávajú sa známymi svojím geniálnym myslením a sú uznávaní vďaka nadaniu a životnej filozofii. Každé ich úsilie je úspešné a plodné a vždy nachádzajú vhodné podmienky na dosiahnutie svojich cieľov.

Hajaiel- osoby narodené od 11. marca. do 15. marca

Hajaiel zaručuje víťazstvo a pokoj. Chráni hlavne pred zlomyseľnými ľuďmi a oslobodzuje všetkých utláčaných. Vládne nad železom, nad skladmi zbraní a bojovou technikou.

Hajaiel chráni pred negatívnymi situáciami a vplyvmi. Och chránencov žiada, aby svoj talent využívali s dobrými úmyslami. Majú silný zmysel pre spravodlivosť a v súdnych sporoch sú obhajcami. Sú rázni a obdarení ohromnou odvahou. Vynikajú vo vojenstve a všade tam, kde môžu ako úspešní generáli vybojovávať osudové bitky. Sú dobrosrdeční a ak sú zatiahnutí do súdnych sporov, vždy dosahujú víťazstvo.Hajaielovi chránenci vynikajú prezieravosťou a jasným myslením. Plne sa riadia predvídavosťou a intuíciou. Sú rýchli a zruční, progresívni a rozhodní. Zvyčajne sa preslávia smelosťou a odvahou, ako aj talentom a činorodosťou. Sú to charizmatickí ľudia.

Mumiáš - osoby narodené od 16. marca. do 20. marca

Mumiáš vládne nad chémiou, fyzikou, medicínou a ovplyvňuje zdravie a dĺžku života. Je anjelom zavŕšenia – prispeje a dodá silu na úspešné dokončenie čohokoľvek.Mumiáš je veľmi bezprostredný a sústavne koná nekompromisne. Chce, aby jeho chránenci objavili lepšie stránky života a tešili sa z nich. A oni, ako nositelia života a zdravia, presadzujú najvyššie životné hodnoty s rovnakou energiou a intezitou ako Mumiáš. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, a nie tichí a diskrétni. Oplývajú aktivitou a entuziazmom. Sú príkladom rovnováhy medzi obrazotvornosťou a pevným postojom. Vynikajú vytrvalosťou. Činnosť, do ktorej sa zapoja, dovedú do konca. Vynikajú v medicíne, ale aj v každom inom odbore, ak sú v ňom schopní odhaliť skryté šťastie, o ktoré sa delia s ľuďmi okolo seba, najmä s tými , čo to potrebujú. Majú silu dokončiť všetko začaté a ich úsilie v ktorejkoľvek oblasti života býva vždy úspešné.

Nachádzaš sa tu: Home Anjeli