Rod kniežat

VII.Rod kniežat

Charakteristika rodu je krása a víťazstvo, tolerancia a láskavosť. Spojenie medzi Nebesami a Zemou a kniežaťom je archanjel Haniel .

Vehuel – osoby narodené od 23. do 27. novembra

Žiari ako Slnko. Vládne nad veľkými osobnosťami, ľuďmi schopnými a talentovanými.Od chránencov žiada, aby rozvinuli svoje schopnosti. Musia odhaliť svoj pravý charakter a skutočný talent, a tým sa zmení celý ich život. Vehuel zvýrazní ich prirodzené hodnoty. Vďaka svojej energickosti a slobodomyseľnosti sa tešia aj z maličkostí. Všetko im pripadá nádherné a vzrušujúce. Sú takí citliví, že krásu nachádzajú v každej stránke života, takže napokon aj sami žiaria ako Vehuel.Chráni ich pred smútkom a trápením. Stará sa, aby prekonali každú nepriazeň osudu, na ktorá náhodou narazia. Jeho chránenci prenikajú do úlohy, ktorú si zvolia a sú schopní všetko splniť. O svoj dynamizmus sa delia s každým vo svojej blízkosti.Sú šľachetní a lojálni, a ostatní s ich za tieto vlastnosti ako aj za ich činy hlboko vážia.

Daniel - osoby narodené od 28. do 2. decembra

Daniel vládne nad justíciou, právnikmi a sudcami. Daniel je zároveň anjelom milosrdenstva a útechy.Jeho chránenci majú dobrý a presný úsudok. V prípade pochybností, alebo ak sú nerozhodní, Daniel im vždy napovie. Vedia presne a objektívne posúdiť situáciu a šudí a majú talent na zmierovanie iných. DANIEL im dáva normálnu silu na zvrátenie situácií a takisto motiváciu a odvahu, ak v ničom zaostávajú.. Od svojich chránencov žiada, aby žili podľa týchto zásad a k podobnému životu podnecovali aj iných. Chce, aby utešovali ľudí v núdzi a prinášali im novú nádej do života.Jeho chránenci sú ľudia obdarení jasnou mysľou a prirodzenou výrečnosťou, svoj úsudok vedia pretlmočiť s humorom. Prirodzene, sú veľmi úspešní v právnej oblasti. Ich záľubou je literatúra. Sú dynamickí a plní života, a ako takí sú veľmi pracovití. Vynikajú v obchodovaní.

Hahaziáš – osoby narodené od 3. do 7.decembra

Hahaziáš vládne nad chémiou a fyzikou. Odhaľuje najväčšie tajomstvá prírody a medicíny. Je najvyšším lekárom čarodejníkom. A ako čarodejník aj on vracia telesné i duševné zdravie. Od svojich chránencov žiada, aby sa vnútorne povzniesli a objavili múdrosť.Hahaziáš predstavuje zosobnenú láskavosť. Láskavosť a úprimnosť sú určujúcimi v živote jeho chránencov, ktorí dosahujú harmóniu tým, že uľahčujú a napĺňajú radosťou životy iných, a to fyzicky aj morálne. A majú prístup k najvyššiemu vzdelaniu.Jeho chránenci chcú porozumieť všetkým vlastnostiam zvierat, rastlín a minerálov. Priťahujú ich abstraktné vedy. Majú vlastný spôsob myslenia a špeciálne postupy, ktorými bez minutia oka dosahujú svoje ciele.Sú energický a schopní, pôsobia dráždivo a vyzývavo . Majú fantazii a vystupujú novátorsky. Často stoja za veľkými objavmi a sú mimoriadne užitoční pre spoločnosť.

Imamiáš – osoby narodené od 8. do 12. decembra

Imamiáš dozerá na cestovanie a ničí silu našich nepriateľov. Ochraňuje väzňov a pomáha im nájsť cestu na slobodu. Imamiáš pomáha svojim chránencom vymaniť sa zo situácií, v ktorých cítia útlak alebo nedostatok slobody. Pomáha im oslobodiť sa spod všetkého, čo ich zdržiava a vracia späť, či už duševne alebo telesne, takže sú schopní zbaviť sa negatívnych pocitov ,ktoré sú ich prvoradými nepriateľmi. Chráni tých, čo hľadajú pravdu a tých, čo sú úprimní vo svojom hľadaní. Tí dosahujú dôležitý životný cieľ alebo splnia náročnú úlohu a veľmi výrazne ovplyvnia prostredie, v ktorom žijú. Verejne vystupujú, aby pomohli ľuďom v núdzi a väzňom akéhokoľvek druhu. Konfrontovaní s problémom sú odvážni a trpezliví. Vyznačujú sa statočnosťou, vyhranenosťou, činorodosťou a výkonnosťou. Nech sa rozhodnú pre akúkoľvek profesionálnu dráhu, vytýčené ciele ľahko dosahujú.

Nanael - osoby narodené od 13. do 16. decembra

Nanael vládne nad vysokou vedou. Chráni filozofov, duchovných, profesorov a ľudí zákona. Od svojich chránencov žiada, aby dbali o vyššiu vzdelanosť, o najvyššie vnútorné hodnoty a aby pozdvihovali svojho ducha. Jeho chránenci rozumejú špičkovej vede a uplatňujú spravodlivosť v praxi. Vysoké vzdelanie ich podnecuje, aby sa púšťali do výnimočných prác, prichádzali na nezvyčajné myšlienky a uvažovali nad odvážnymi dielami. Sú vizionári s bohatou predstavivosťou a istota, ktorú vo všeobecnosti pociťujú, im umožňuje angažovať sa vo výnimočných projektoch. Ich príspevok môže byť filozofický, duchovný, vedecký ale aj umelecký. Sú vnímaví a sústredení na detaily. Aj keď sa môžu zdať ľahostajní alebo zamyslení, vždy majú pred očami svoj cieľ, presne tak, ako to má byť.Nanael im pomáha vážiť si súkromie, pokoj a ticho. Potrebujú totiž mať tiché miesto na meditovanie, svätyňu, v ktorej by opätovne obnovovali svoju podstatu.

Nitael– osoby narodené od 17. do 21.decembra

Nitael vládne nad kráľmi, cisármi a vysokými hodnostármi. Dáva silu a stabilitu legitímnym ríšam. Poskytuje dlhý a pokojný život kniežatám, ktoré sú mu oddané. Svojim chránencom Nitael zaručuje dlhý život a milosrdenstvo. Ochraňuje ich pred nehodami a pádmi. Pomáha im zachovať si postavenie a udržať zamestnanie. Chce, aby využívali svoju moc a talent do okolia. Chce od nich vernosť vlastnému prostrediu. Ich cnosti z nich robia ľudí dôveryhodných, známych a uznávaných. Pri svojom nadaní a schopnostiach, sú veľmi vytrvalí a produktívni. Sú impulzívni, niekedy až neskrotní. Získavajú si meno svojimi fyzickými schopnosťami či telesnosťou všeobecne. Sú veľmi nadaní a príťažliví. Vďaka láskavosti a záujmu  o iných žijú v blahobyte a predstavujú vrchol vo svojej profesijnej oblasti. Sú kráľmi na tomto i na druhom svete.

Mebahiáš – osoby narodené od 22. do 26. decembra

Mebahiáš predstavuje večnosť. Vládne nad morálkou a náboženstvom. Pomáha tým, ktorí žijú morálne, a tým, ktorí bránia pravdu. Mebahiáš je veľmi zúrodňujúci. Prináša útechu a pomáha pri plánovaní a počatí každého druhu, vrátane plodenia detí. Jeho chránenci sú budovatelia. Mebahiáš chce, aby boli produktívni a plodní, aby svoj talent vyžívali len na dobré a tvorivé ciele. Majú ohromnú morálnu a niekedy aj fyzickú silu. Vzbudzujú prirodzený rešpekt. Sú opatrní a rozvážni aj v prípade, že riskujú, a postupujú vytrvalo a metodicky. Vedia, čo je to predvídavosť, ale ak majú splniť úlohu, idú až za hranice možností. Sú známi svojím pozitívnym pôsobením. Sú to tvorcovia, ktorí budujú veľké veci, dokonca celé ríše. Patria do zvláštnej skupiny ľudí, ktorých mená sa stávajú legendami.

Poiel - osoby narodené od 27. do 31. decembra

Poielovi chránenci sú zahrnutí požehnaniami. Poiel vládne nad slávou, šťastím a filozofiou. Poskytuje úplne všetko. Svojim chránencom pomáha tak často a v takej hojnej miere, že to musia posúvať ďalej, a poskytovať pohodlie a podporu ostatným. Poiel od nich žiada, aby ostali skromní a mierni, a vďaka tejto ich šťastnej povahe si ich všetci vážia. Sú štedrí a veľmi schopní, za čo žnú úspechy v každej oblasti života. Pri svojej ušľachtilosti a taktnosti sú pozorní a spoľahliví. Poiel dáva živosť slovám svojich chránencov, takže sú šarmantní a presvedčiví. Majú veľké predpoklady na akúkoľvek formu komunikácie. Za svoj úspech vďačia výlučne vlastnému talentu a správaniu.